نشریه الکترونیکی بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور چناران
مذاکره ایران و آمریکا؛ چرا؟

از مدت ها پیش سیاست مداران امریکایی سیگنال هایی را مبنی بر مذاکره با ایران به سوی مقامات کشور فرستاده بودند. موضوعی که با انتخاب دکتر حسن روحانی به عنوان ریاست جمهوری، شدت گرفت و خیلی ها در داخل و خارج احتمال انجام این مذاکرات را بیش از پیش دانستند.

حال سوال این است که چرا آمریکا میخواهد با ایران مذاکره کند و چرا ما باید با امریکا مذاکره کنیم؟

شرایط امریکا در خاورمیانه روز به روز در حال وخیم تر شدن است. بیداری اسلامی در ممالک اسلامی در حالی به وقوع پیوسته است که نقش جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک الگو در این مسائل بر کسی پوشیده نمانده است. این مسئله برای دولتمردان امریکایی هم کاملا واضح و آشکار است و اگرچه در سخن چنین مطلبی را بیان نمیکنند، اما به خوبی به این نکته ایمان دارند.

پیشنهاد مذاکره با ایران، یکی از برنامه هایی است که سردمداران غربی با آن میخواهند به دنیا بفهمانند حتی اگر ایران هم باشید، باز هم ناچار به رابطه با امریکا خواهید بود. این برای امریکا پیروزی بزرگی است و میتواند او را از مردابی که در خاورمیانه در آن گرفتار شده است و روز به روز در حال فرو رفتن در آن است، نجات دهد. از طرف دیگر میتواند جایگاه ایران را به عنوان الگویی که بدون رابطه با امریکا پیشرفت های بسیاری در عرصه های مختلف به دست آورده است، تنزل دهد. اما امریکایی ها ایرانی ها را در این سی و چند سال به خوبی شناخته اند و این را هم خوب میدانند که ایران کشوری نیست که مطابق میل آنها رفتار کند. لذا شرایط را باید طوری مهیا کنند که بتوانند ایران را نه از روی رقبت، بلکه به اجبار پای میز مذاکره کشانده و سپس با تهدید و متوسل شدن به زور، کشور را از منافع خود عقب براند. این مسئله تا حدی برای آن ها ارزشمند است که حتی با روی کار آمدن دکتر حسن روحانی و بهبود شرایط برای مذاکره، باز هم در صدد اعمال تحریم هایی جدید بر ملت ایران برمی آیند تا همچنان برموضع خود مبنی بر اجبار ایران به نشستن پای میز مذاکره تکیه نمایند.

اما ایران چرا باید پای میز مذاکره بنشیند؟ آیا اصلا نیازی به مذاکره و رابطه با امریکا وجود دارد یا خیر؟ جواب این سوال هم مهم است.

اول از همه باید به این نکته توجه کرد که این یک فرصت است. فرصتی که میتواند امریکا را بیش از پیش در جهان خوار و ذلیل کند. آنچه مسلم است این است که ایران به هیچ عنوان از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. بنابراین هنگامی این مذاکرات از سمت ایران پذیرفته خواهد شد که شرایط کاملا برابر بوده و امریکایی ها نشان بدهند که خواهان تغییر رفتارشان در قبال ایران هستند. این یعنی نزول قدرت و زورگویی امریکا در مذاکره با ایران. حالت دیگری هم میتوان متصور بود. اینکه امریکا شرایطش را تغییر ندهد و ایران هم پای میز مذاکره ننشیند. این هم از دو جهت به نفع ماست. اول اینکه مانند گذشته باعث پیشرفت ما در عرصه های گوناگون خواهد شد و دوم اینکه هيبت غرب و هيبت تهديدهاى غرب در چشم ملتهاى منطقه كه قيام كردند، ميشكند و عزت ملت ايران و قدرت ملت ايران در چشم آنها زياد خواهد شد.

ایران کشوری است که با بسیاری از کشورها رابطه ی دوستانه ای دارد. به جرأت میتوان گفت اگر زمانی دنیا به بلوک شرق و غرب تقسیم میشد و کشورها یا با امریکا بودند یا با شوروی، امروز ایران جای شوروی است وکشورهای زیادی خواهان ارتباط با ایران به عنوان یک قدرت رو به رشد در جهان هستند. و به لطف خدا این اشتیاق در کشورهای دنیا در حال افزایش است. بنابراین تحریم های امریکا هر چقدر هم که فلج کننده باشد، نمیتواند ملت ایران را از پای در آورد و برعکس اقدامات نادرست و نابخردانه ی امریکا، روزی باعث خواهد شد که خودشان در دام خودشان از پا بیافتند.


نویسنده:تحریریه(امین جوانشیر)
تاریخ: 1392/05/13
زمان:12:43
نظرات
نام و نام خانوادگی :
پیام :