نشریه الکترونیکی بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور چناران
ضرر بازهم برای مردم
پس از ارائه گزارش صد روزه آقای روحانی ریاست محترم جمهور در برنامه زنده ی تلوزیونی که عده ای اعتقاد داشتند این گزارش صد روزه دولت یازدهم نیست وتنها تخطئه وسیاه نمایی علیه دولت سابق بود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق در نامه ای خطاب به روحانی وی را به مناظره ای صریح و روشن دعوت کرد .
احمدی نژاد که دلیل این دعوتش را تقاضاهای بی شمار گروه‌های مختلف مردم و از جمله صاحب‌نظران سیاسی و اقتصادی‌ عنوان داشته است درنامه اش هدف از برگزاری این مناظره را روشنگری ومورد تصدیق وناکید قرار دادن ابهامات ناب دانسته تا از فرصت برداشتن گام‌های بلند و استوار در مسیر روبه جلوی کشور دریغ نشود.
اما اندکی بعد از انتشار این نامه در جراید مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور در واکنش به نامه احمدی‌نژاد در دعوت به مناظره گفت :پیش از این دولت درگیر بگم بگم‌ها و بگو بگوها بوده اما دولت یازدهم به دنبال رفع مشکلات و درمان دردهای ملت است.محمدرضا صادق همچنین افزود: انتشار چنین نامه‌ای جز زمینه‌سازی برای فاصله گرفتن از واقعیت‌ها معنی دیگری ندارد.
سوالی که از سخنان صادق به ذهن می آید این است که اگرنباید ذهن مردم را درگیر کرد دلیل اصرار دولت به جای ارائه گزارش عملکرد که خود وعده آن را داده بود، به نفی یک سویه عملکرد 8 ساله دولت قبلی آیا به جزشروع کردن یک جنجال بی‌سرانجام دیگر برای مردم است؟

نویسنده:محسن توکلی
تاریخ: 1392/09/15
زمان:04:15
نظرات
نام و نام خانوادگی :
پیام :