نشریه الکترونیکی بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور چناران
پانزده برابرواحدهای اخذشده یتان اسکناس1000ریالی هدیه بگیرید

خدایا کمک کن اگر در صف شهدا غایبیم، در صف پیام رسانان راهشان غایب نباشیم.


پیروی جلسه شورای فرهنگی بسیج دانشجویی پیام نورچناران این مجموعه در نظر دارد مسابقه ای تحت عنوان خاطره نویسی راهیان نوربرگزار نماید.

شرایط شرکت در مسابقه:

کلیه ی دانشجویانی که تاکنون سابقه ی تشرف به این سفرنورانی را داشته اند می توانند در این مسابقه شرکت کنند.

مشخصات اثر ارسالی:

هراثر دارای دوبخش شناسنامه ومتن اصلی می باشد که در قسمت شناسنامه می بایست (نام ونام خانوادگی، شماره دانشجویی ،سال ورود،شماره تماس وتعداد واحد اخذشده در این ترم)درج شود.


زمان ونحوه ی ارسال آثار:

دانشجویان می بایست جهت شرکت درمسابقه حداکثرتا15فروردین ماه 93 خاطرات ودلنوشته های خود را به شیوه های ذکر شده در ذیل به دبیرخانه ی مسابقه ارسال نمایند.

1.ارسال از طریق پست الکترونیکی hashieh@pnuc.ir

2.تحویل حضوری به دبیرخانه مسابقه مستقر در دفتر بسیج دانشگاه.

3.دانشجویانی که امسال در اردو شرکت می کندد می توانند خاطرات ودلنوشته های خود را درحین اردو به مسئول فرهنگی اردو تحویل نمایند.

جوایز:

نفراول:پانزده برابر تعداد واحد های اخذ شده فرد در این ترم اسکناس1000ریالی.

نفردوم:ده برابر تعداد واحد های اخذ شده فرد در این ترم اسکناس1000ریالی.

نفرسوم:پنج برابر تعداد واحدهای اخذ شده فرد در این ترم اسکناس1000ریالی.

 

 


نویسنده:حاشیه نگار
تاریخ: 1392/11/29
زمان:19:29
محمود تاریخ : 1393/01/14 ساعت :12:02
سلام عالیه
... تاریخ : 1392/12/06 ساعت :11:24
یعنی از خاطراتمون با شهدا بنویسیم !!!!
هه هه تاریخ : 1392/12/02 ساعت :11:22
هه هه هه .... اگه بسیجه که میبینی آخرش یه فارغ التحصیل برنده میشه....
نظرات
نام و نام خانوادگی :
پیام :