نشریه الکترونیکی بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور چناران
به تعداد واحدهای گذرانده خوداسکناس2000ریالی ...

زنده نگاه داشتن یادشهدا کمتر از شهادت نیست.

پیروی تحقق بخشیدن به این سخن امام راحل گروه نشریات حاشیه درنظردارد مسابقه ی خاطره نویسی تحت عنوان خاطره نویسی راهیان نور برگزار نماید.

شرایط شرکت در مسابقه:

کلیه ی دانشجویانی که تاکنون سابقه ی تشرف به این سفرنورانی را داشته اند می توانند در این مسابقه شرکت کنند.

مشخصات اثر ارسالی:

هراثر دارای دوبخش شناسنامه ومتن اصلی می باشد که در قسمت شناسنامه می بایست (نام ونام خانوادگی، شماره دانشجویی ،سال ورود،شماره تماس وتعداد واحد گذرانده تا این ترم)درج شود.


زمان ونحوه ی ارسال آثار:

دانشجویان می بایست جهت شرکت درمسابقه حداکثرتا20فروردین ماه 92 خاطرات ودلنوشته های خود را به شیوه های ذکر شده در ذیل به دبیرخانه ی مسابقه ارسال نمایند.

1.ارسال از طریق پست الکترونیکی info@pnuc.ir

2.تحویل حضوری به دبیرخانه مسابقه مستقر در دفتر بسیج دانشگاه.

3.دانشجویانی که امسال در اردو شرکت می کندد می توانند خاطرات ودلنوشته های خود را درحین اردو به مسئول فرهنگی اردو تحویل نمایند.

جوایز:

قابل به ذکر است علاوه بر جایزه ی ذکر شده به نفر اول که به تعداد واحد های گذرانده نفر اول اسکناس 2000ریالی پرداخت می شود به نفرات برگزیده دیگر نیز جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.


نویسنده:سردبیر
تاریخ: 1391/12/09
زمان:19:39
فرهنگ..... تاریخ : 1393/06/04 ساعت :09:13
چرابراساس تعدادواحدگذرانده؟؟؟!!!بسيج ديگه دراين حدبودجه نداره؟؟؟!!!
سردبیر تاریخ : 1392/01/20 ساعت :16:02
به کسانی که هنوز به ترم چهار نرسیده اند به تعداد واحدهای باقیمانده جایزه تعلق میگیرد...
تاریخ : 1392/01/19 ساعت :23:05
دست تون درد نکنه ولی اگه نفر اول ترم اولی باشه جایزش چی میشه؟
نظرات
نام و نام خانوادگی :
پیام :