نشریه الکترونیکی بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور چناران
پیام نورچناران همتراز با دانشگاه های مطرح کشور

تابه حال برایتان پیش آمده که احساس غرور کنید؟

ای کاش همه ی تان آنجا می بودید ومی دیدید که نام پیام نور چناران هم ردیف دانشگاه های مطرح کشور آورده شد.ای کاش شما هم می بودید تا لحظه ی خوانده شدن نام پیام نور چناران را از زبان مجری می شنیدید.لحظه ای به یاد ماندنی...

همه آنجا بودند از صنعتی اصفهان وفردوسی مشهد و دانشگاه تهران وامام صادق و...

عجب حس وحالی داشت وقتی که مجری پس از دانشگاه امام صادق نام دانشگاه پیام نور چناران را بر زبان آورد.بازهم گروهی توانستند با همت وپشتکار وبه مدد تلاش های مسئولین نام پیام نور چناران را بر زبان ها جاری کنند وباعث شوند که نام دانشگاه هم تراز با دانشگاه های مطرح کشور آورده شود.

آری گروه نشریات حاشیه با کسب مقام دوم در بین نشریات خبری صنفی توانستند بازهم برگ سبزی به دفتر افتخارات دانشگاه بیافزایند...


نویسنده:سردبیر
تاریخ: 1392/02/13
زمان:10:41
دیگه تاریخ : 1392/02/22 ساعت :21:46
ایول به خودم امیدوار شدم...
داش تاریخ : 1392/02/19 ساعت :23:19
بازم بروبچ بسیج! که مایه افتخار دانشگاه میشند
منم تاریخ : 1392/02/19 ساعت :21:06
اشکال نداره .فهمیدیم که میخوای کف بزنی--بهشون میگم درستش کنن
مهندس تاریخ : 1392/02/16 ساعت :21:39
مگه حاشیه پرچم پیام نور چناران رو بالا نگه داره!!!!
روح الله تاریخ : 1392/02/14 ساعت :23:15
اینجا چرا از این شکلک ها نداره !؟ می خوام کف بزنم چکار کنم !؟
نظرات
نام و نام خانوادگی :
پیام :